Vam odpadna embalaža zavzema veliko prostora, pa tudi stroški odvoza niso zanemarljivi? Ena od možnih rešitev je stiskanje odpadkov že na mestu nastanka. V ta namen smo razvili stiskalnico za embalažo PackPRESS 100, ki jo lahko postavite tudi v vašo kuhinjo. V kolikor vam pri delu ostaja veliko kartonske embalaže, jo lahko s kompaktorjem kartona CardboxPRESS 200 hitro in enostavno stisnete in zmanjšate volumen do 80%.