Z letno kuhinjo sem zelo zadovoljna. Omogoča mi kuhanje zunaj in tako ne segrevam dodatno notranjih prostorov v vročem poletnem obdobju.